Nieuwsbrief AADV

September 2022

In deze nieuwsbrief

In gesprek met Ken Vervaart

OMWB doet mee

Tussentijdse bevindingen van de pilot ‘Structureren van de aanvraag’